Stowarzyszenie realizuje projekt pn. "Trzeźwość to styl życia - 2017 - działania profilaktyczne i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w środowisku samopomocowym".

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Witamy w Kręgu!


Zapraszamy do świetlicy klubowej - os. Na Skarpie 35
Świetlica czynna jest od poniedziałku do czwartku od 16.00 do 20.00 - tel. 514-122-514
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG,
ul. Bp. Tomickiego 17/100,
31-982 Kraków
tel. 502-411-142, 503-133-952
NIP: 675-144-02-86
REGON: 121386170
KRS: 0000370176
KLUB ABSTYNENTA - oś. Na Skarpie 35, Kraków - Nowa Huta

Możesz wesprzeć nasze Stowarzyszenie, wpłacając dowolną kwotę na nasze konto w Alior Banku nr r-ku 08 2490 0005 0000 4500 4446 4355, tytułem „darowizna na cele statutowe”. Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie przeznaczy na podstawową działalność statutową tj. profilaktykę i rehabilitację rodzin z problemem alkoholowym. Kwota darowizny (dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy opodatkowania (nie może być to więcej niż 6% uzyskanego dochodu). Za każdą, nawet najdrobniejszą kwotę, z góry serdecznie dziękujemy.

Kim jesteśmy?


Główne cele stowarzyszenia KRĄG to promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia oraz profilaktyka i rehabilitacja rodzin z problemem alkoholowym poprzez umożliwienie im korzystania z programu pomocy psychologicznej i wsparcia, a także różnych form spędzania wolnego czasu.

Nasz klub to miejsce, w którym spotykają się abstynenci, ich rodziny oraz sympatycy klubu. Przychodzą tu w celach towarzyskich, jest to również bezpieczne miejsce dla dzieci. Często nawiązują przyjaźnie, z których można czerpać siłę i pomoc w życiu w trzeźwości. Każdy znajdzie u nas coś dla siebie.

Jeżeli:
- jesteś zainteresowany tematem uzależnienia i współuzależnienia,
- chcesz pomóc komuś kto jest uzależniony a nie wiesz jak,
- żyjesz w bliskości osoby uzależnionej i czujesz się przytłoczony,
- masz problem z alkoholem,
- szukasz informacji, wsparcia, pomocy,
zgłoś się do nas.

Nasze stowarzyszenie oferuje:
- pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii,
- pomoc rodzinom osób uzależnionych,
- zajęcia samopomocowe w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach,
- wspólnotę opartą na przyjaźni i zaufaniu,
- poczucie bezpieczeństwa i wsparcie,
- rozwijanie umiejętności korzystania z aktywnych form spędzania czasu wolnego
- udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich i klubowych.

Alkoholizm to choroba, uzależnienie od alkoholu. Wciąga on w pewien wir. Obsesja alkoholowa jest to: myślenie o piciu, planowanie pod kątem picia, obmyślanie sposobów uzyskania pieniędzy na alkohol, przeszukiwanie miejsc, gdzie można go znaleźć. Alkoholik krąży wokół alkoholu.
Gdy widzimy, że bliska osoba niszczy siebie i innych, próbujemy go powstrzymać, nasze życie koncentruje się wokół alkoholu, chociaż nie pijemy go. Ciągle myślimy o "swoim" alkoholiku, dlatego osoby towarzyszące mu: małżonkowie, rodzice, dzieci nazywamy osobami współuzależnionymi.
Świat alkoholika nie jest normalny, gdyż jego reakcja na alkohol nie jest normalna, bo jest od niego uzależniony. Po drugie jego świat jest zmącony przez system iluzji i zaprzeczeń, który odgradza go od rzeczywistych faktów.
Najczęściej w uzależnienie alkoholowe można popaść w sprzyjających sytuacjach, np. przygnębienia, apatii czy samotności. Częste picie jest tłumaczone ciężką, stresującą pracą, napięciem emocjonalnym, trudnymi problemami życiowymi, które skłaniają do sięgania po butelkę alkoholu. Nikt nie staje się alkoholikiem nagle. "Niepowodzenia" szukają ukojenia i wyciszenia w alkoholu, bo ten rozluźnia. Następuje zapotrzebowanie organizmu na dawkę alkoholu, która bywa wciąż zwiększona. Organizm popada w uzależnienie.
Alkoholizm jest chorobą i pewne dyspozycje mogą być dziedziczne. Każda osoba uzależniona od alkoholu, aby wyjść z nałogu i choroby zwanej alkoholizmem, potrzebuje wsparcia u najbliższej rodziny, przyjaciół, terapeuty, ruchu Anonimowych Alkoholików. Wychodzenie z choroby jest tym łatwiejsze, im mocniejsze jest wsparcie, które polega na wzajemnym zaufaniu, szczerości, omawianiu swoich problemów.

Mając na uwadze takie właśnie wsparcie - od początku naszego istnienia, czyli od 15 listopada 2010r, realizujemy przy współpracy i wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków projekt "Trzeźwość to styl życia". Celem tego projektu jest promowanie abstynencji oraz sposobu życia wolnego od nałogów, profilaktyka i rehabilitacja rodzin z problemem alkoholowym.
W ramach tego programu podejmujemy następujące działania:
Świetlica klubowa przy os. Na Skarpie 35 w Krakowie czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. od 16.00 do 20.00, w razie potrzeby we wszystkie dni tygodnia bez ograniczeń czasowych.
W świetlicy odbywają się:
- spotkania społeczności klubowej,
- zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne, przy udziale zaproszonych do ich realizacji profesjonalistów,
- zajęcia samopomocowe i profilaktyczne,
- spotkania integracyjne i okolicznościowe,
- rozgrywki szachowe, tenisa stołowego, bridża.
Ponadto poza siedzibą Klubu organizowane są wycieczki, pikniki, ogniska, obozy integracyjno - rehabilitacyjne, zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne.
Częścią naszego programu jest również stałe motywowanie osób z problemem alkoholowym do pracy na rzecz innych co równocześnie pozwoli im na zaspokojenie potrzeby kontaktu z ludźmi i nawiązania nowych znajomości, chęci spłacenia dobra, które kiedyś się od kogoś otrzymało i... potrzeby bycia potrzebnym.

Serdecznie zapraszamy!